V pondělí 5. září 2022 přejde větší část dosavadní zóny F do parkovací zóny C. Ke změně dojde automaticky, držitelé parkovacích karet nemusejí nic řešit. V zóně F zůstane jen lokalita Na Jíkalce.

 

Spolu s touto změnou se parkovací zóna C také rozšíří o úseky ulic vedoucí severním směrem z Tylovy, s výjimkou Husova náměstí, které čeká rekonstrukce. To bude zahrnuto do systému parkování až po ní. Hraničním úsekem tohoto rozšíření bude Kotkova ulice od Přemyslovy po Husovu.

Parkovací karty vydané do dotčené oblasti zůstávají v platnosti a plynule přejdou do parkovací zóny C. Tištěné karty mohou jejich držitelé znehodnotit, všechna tato parkovací oprávnění jsou dnes virtualizovaná a vztažená k registrační značce vozidla. Automaticky se změní také tarif pro ostatní řidiče na parkomatech a v aplikaci Park Simply Plzeň.

Rezidenti a předplatitelé z nových adres v zóně C mohou již nyní podávat v Zákaznickém centru PMDP, Denisovo nábřeží 12, Plzeň žádosti o parkovací karty. Při plánování návštěvy je vhodné využít rezervanční systém Úřad bez čekání. Nové karty budou platné nejdříve v pondělí 5. září 2022. Kromě prodejního místa bude možné využít též elektronickou Samoobsluhu.


25.08.2022