Parkovací karta „R“, čili rezidenční karta, je určena pro obyvatele z těch částí města, které spadají do dané zóny placeného stání. Rezidentem je vlastník či provozovatel vozidla, který má k příslušnému domu či bytu vlastnické právo nebo má na místě trvalý pobyt. Určena pro fyzické osoby nepodnikající.

Rezidentům se karta vydává pro osobní vozidla, jejichž jsou vlastníkem či provozovatelem. Karta se váže ke konkrétní RZ/SPZ. Rezident získá nárok na parkovací kartu i tehdy, je-li mu vozidlo svěřeno k soukromému užívání podle zákona o daních z příjmů.

Ceny karty „R“ v zónách placeného stání

Zóna1 měs.3 měs.6 měs.rok
A 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
B 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
C 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
D 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
F 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
Petrohrad 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
Roudná 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč

Podání žádosti je možné na Zákaznickém centru PMDP, Denisovo nábřeží 12. Formulář je k dispozici na místě nebo ke stažení v kategorii Dokumenty.

Je třeba mít s sebou občanský průkaz, technický průkaz (velký), případně vyplněný formulář o svěření (ke stažení v kategorii Dokumenty).

Žádost lze podat i přes eshop. Vlastníci a provozovatelé vozidel zapsaní v technickém průkazu mohou využít k nákupu parkovací karty Samoobsluhu. Jiné životní situace vyžadují osobní návštěvu Zákaznického centra.