Dobřanská 2776/6, 301 00 Plzeň Kapacita: 318 stání

Provozní doba

Po – Ne

Non-stop

Forma úhrady

hotově

běžnou platební kartou

Ceník užití parkoviště a MHD

Tarif
Cena v Kč vč. DPH
Účtování3
Parkování Po – Ne (denní od nákupu do 01:00 h)1
5,- Kč/časový úsek
pásmová sazba provozovatele parkoviště
Jízdné MHD Po – Ne (síťové od nákupu do 01:00 h)1
45,- Kč/časový úsek
pásmová sazba dopravce MHD v Plzni2
Parkování s nočním odstavením vozidla Po – Ne od 01:00 h
100,- Kč/každý započatý den
pásmová sazba při souvislém parkování
1 Pouze sloučený prodej užití parkoviště a MHD, nelze zakoupit samostatně.
2 Neúčtuje se při prokázání platného předplaceného jízdního dokladu MHD v Plzni dopravce PMDP pro osobu starší 18 let na nosiči informací (Plzeňská karta, aplikace Virtuální karta) při úhradě za užití parkoviště. Lze uplatnit pouze jedenkrát za den.
3 Okamžikem vjezdu platí tarif, tzn. nákup vjezdem. Bezplatný průjezd parkovištěm není možný!

Galerie