náměstí Emila Škody 2757/1, 301 00 Plzeň

Provozní doba

Po – Ne

Non-stop

Forma úhrady

hotově

běžnou platební kartou

Ceník užití parkoviště a MHD

Tarif
Cena v Kč vč. DPH
Účtování
Po – Ne (denní od nákupu do 01:00 h)*
20,- Kč/časový úsek
pásmová sazba provozovatele parkoviště
Po – Ne (síťový jízdní od nákupu do 01:00 h)*
40,- Kč/časový úsek
pásmová sazba dopravce MHD v Plzni**
Parkování s nočním odstavením vozidla Po – Ne od 01:00 h
100,- Kč/každý započatý den
pásmová sazba při souvislém parkování
* Pouze sloučený prodej užití parkoviště a MHD, nelze zakoupit samostatně.
** Neúčtuje se při prokázání platného předplaceného jízdního dokladu MHD v Plzni dopravce PMDP pro osobu starší 18 let na nosiči informací (Plzeňská karta, aplikace Virtuální karta) při úhradě za užití parkoviště.

 


Galerie