Zóna placeného stání F, která se nachází západně od sadů Pětatřicátníků v Plzni, se rozrůstá o několik ulic v oblasti takzvané Jíkalky.
Jedná se o následující ulice:

  • Charvátovu ul.
  • Krátkou ul.
  • Na Jíkalce
  • Rybářskou ul.

Parkovat za poplatek se v této lokalitě bude od začátku února ve smíšeném režimu. To znamená, že parkovací stání budou moci využívat návštěvníci i rezidenti a předplatitelé. Ceny budou následující:

  • Tarif pro návštěvníky: 10 Kč/hod.
  • Roční karta pro rezidenta*: 700 Kč
  • Roční karta pro podnikatele a právnické osoby**: 7 000 Kč

Zóna v těchto místech bude vybavena automaty starší řady bez podpory bankovních a Plzeňských karet. Řidič si však může zakoupit lístek bezkontaktně v jiném přístroji v zóně F a využít jej pro stání v oblasti Jíkalky.

* Rezidentem se rozumí občan s trvalým pobytem v této zóně placeného stání.
Žádost o vydání parkovací karty "R".

** Podnikatelé a právnické osoby musí mít v této zóně placeného stání adresu sídla nebo provozovny.
Žádost o vydání parkovací karty "P".


23.01.2019