Od 1. 1. 2024 platí nové nařízení o tarifu Integrované dopravy Plzeňského kraje na území města Plzně č. 2/2023.

Jízdní složka při užití parkoviště P+R (čili "zaparkuj a jeď MHD") se tímto zvyšuje o 5,- Kč na 45,- Kč. Složka parkovného se nemění, tudíž základní cena celkem za užití parkoviště P+R činí 50,- Kč. Více vizte na stránce: 

Kompletní informace o tarifu a veřejné dopravě v Plzni najdete na stránkách Plzeňských městských dopravních podniků - www.pmdp.cz.


31.10.2023