Řidiči vozidel s registrační značkou elektrického vozidla podle ustanovení § 7b zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon), nadále nemusejí za parkování v ulicích města platit. O prodloužení této výhody rozhodli radní města Plzně na červnovém jednání. Pro vozidla se značkou elektrického vozidla je stanovena cena 0,00 Kč, která se vztahuje na všechny místní komunikace vymezené Parkovacím řádem. Cenové zvýhodnění bude platit 2 roky, tj. do 31. 8. 2025 ve všech parkovacích zónách.

Jen a pouze registrační značka "EL" vydávaná podle zákona na vozidla s nízkými emisemi je dokladem o sjednání nulové ceny za parkování. Každý zájemce o využití této výhody si musí předem opatřit tuto registrační značku na registru vozidel.

Tato registrační značka NEOPRAVŇUJE řidiče k parkování na místech dopravní značkou vyhrazených držitelům parkovacích karet pro rezidenty a místní živnostníky.

Příloha:
- usnesení RMP č. 626/2023 (PDF, 111 kB).


26.07.2023