Obě zpoplatněná parkoviště typu P+R - zaparkuj a jeď, tj. na nám. Emila Škody a v Dobřanské ulici budou od 1. 5. 2023 namísto dosavadních 60,- Kč účtovat jen 45,- Kč za časové pásmo provozu (od nákupu vjezdem do 01:00 h).
 
Rada města Plzně na konci března projednala dílčí úpravy v městském parkovacím systému, v jejichž rámci mj. stanovila, že složka ceny vztažené k parkování na parkovištích typu P+R poklesne z dvaceti na pět korun (pásmová sazba provozovatele parkoviště). Tím snížila celkovou cenu za využití P+R.
 
Režim pro držitele standardního předplatného MHD pro dospělé se nemění. Ti využívají parkoviště P+R za obdobných podmínek s tím, že se jim jízdné ve výši 40,- Kč neúčtuje.

17.04.2023