Od 19. dubna do 30. června 2021 je pozastaven výběr parkovného na parkovišti u sportovního zařízení Bazén Slovany. Placené stání se tedy mění v neplacené, vyplývá z rozhodnutí městské rady.
 
Zároveň s tím je závorová technologie, která záchytné parkoviště obsluhuje, odstavena z provozu a parkovací plocha je tudíž volně přístupná.

12.04.2021