Od září 2020 řidiči vozidel s registrační značkou elektrického vozidla podle ustanovení § 7b zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (dále jen zákon), nemusejí za parkování v ulicích města platit. Rozhodli o tom radní města Plzně na srpnovém jednání. Pro vozidla se značkou elektrického vozidla stanovili cenu 0,00 Kč, která se vztahuje na všechny místní komunikace vymezené Parkovacím řádem. Cenové zvýhodnění bude platit 3 roky, tj. do 31. 8. 2023 ve všech parkovacích zónách.

Jen a pouze registrační značka "EL" vydávaná podle zákona na vozidla s nízkými emisemi je dokladem o sjednání nulové ceny za parkování. Každý zájemce o využití této výhody si musí předem opatřit tuto registrační značku na registru vozidel. Nárok na ni mají vozidla s emisemi pod 50 g CO2/km.

Tato registrační značka NEOPRAVŇUJE řidiče k parkování na místech dopravní značkou vyhrazených držitelům parkovacích karet pro rezidenty a místní živnostníky.

Příloha:
- usnesení RMP č. 798/2020 (pdf, 129,2 kB).


31.08.2020