Prodejní místo, které přijímá žádosti a vydává parkovací karty a také prodává předplatné do parkovacích domů, je již trvale umístěno v Zákaznickém centru PMDP, Denisovo nábřeží 12, Plzeň.

Toto umístění je pro styk se zákazníky bezpečnější, jak jsme již informovali dříve. Kupující a prodávající jsou od sebe odděleni díky přepážkovému řešení pracoviště.

Děkujeme za pochopení.


19.06.2020