Město Plzeň umožní poskytovatelům vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města užívat placené parkovací zóny za symbolickou korunu na den pro jedno registrované vozidlo.
 
Zvýhodněné parkování bylo schváleno jako jedno z opatření, které má za cíl zvýšit komfort služeb poskytovaných seniorům a zdravotně postiženým v jejich domácím prostředí. Pravidla daná usnesením Rady města Plzně č. 415 ze dne 18. 5. 2020, ve znění usnesení č. 1165 ze dne 19. 12. 2022, pro poskytnutí zvýhodněného parkování, jsou ke stažení níže.
 
Každou žádost (formulář „Žádost o parkovací oprávnění" stahujte zde) s ohledem na stanovená pravidla potvrzuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně předem. Žádost včetně potvrzení Odboru sociálních služeb MMP se podává na PMDP, a. s. – středisko dopravy v klidu, Podmostní 4, Plzeň.
 

Středisko dopravy v klidu bude registrovat vozidla zvýhodněného parkování po splnění pravidel a po úhradě sjednané ceny. Žadatel zejména musí být provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu, aby k němu mohl zvýhodněné parkovací oprávnění získat. Předmětnému vozidlu se vystaví samolepící identifikační lístek, který bude umístěn viditelně a čitelně za předním sklem vozidla.

Žádosti se projednávají individuálně. Termín návštěvy na obou útvarech je nutno telefonicky konzultovat předem. Každý žadatel nejprve navštíví odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Kontakty:
I. Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, tel. 378 033 351
II. PMDP, a. s., středisko DVK, Podmostní 4, tel. 602 621 795, parking@pmdp.cz

Související dokumenty:
- usnesení RMP č. 415/2020 a usnesení RMP č. 1165/2022
- Žádost o parkovací oprávnění - formulář v PDF
- Žádost o parkovací oprávnění - formulář v DOCx


25.05.2020