Město Plzeň umožní poskytovatelům vybraných sociálních a zdravotních služeb na území města užívat placené parkovací zóny za symbolickou korunu na den pro jedno registrované vozidlo.
 
Zvýhodněné parkování bylo schváleno jako jedno z opatření, které má za cíl zvýšit komfort služeb poskytovaných seniorům a zdravotně postiženým v jejich domácím prostředí. Pravidla daná usnesením Rady města Plzně č. 415 ze dne 18. 5. 2020, pro poskytnutí zvýhodněného parkování, jsou ke stažení z tohoto místa.
 
Každou žádost (formulář „Žádost o parkovací oprávnění" stahujte zde) s ohledem na stanovená pravidla potvrzuje Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně předem. Žádost včetně potvrzení Odboru sociálních služeb MMP se podává na PMDP, a. s. – středisko dopravy v klidu, Podmostní 4, Plzeň.
 

Středisko dopravy v klidu bude registrovat vozidla zvýhodněného parkování po splnění pravidel a po úhradě sjednané ceny. Žadatel zejména musí být provozovatelem vozidla zapsaným v technickém průkazu, aby k němu mohl zvýhodněné parkovací oprávnění získat. Předmětnému vozidlu se vystaví samolepící identifikační lístek, který bude umístěn viditelně a čitelně za předním sklem vozidla.

Žádosti se projednávají individuálně. Termín návštěvy na obou útvarech je nutno telefonicky konzultovat předem. Každý žadatel nejprve navštíví odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně.

Kontakty:
I. Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, tel. 378 033 351
II. PMDP, a. s., středisko DVK, Podmostní 4, tel. 602 621 795, parking@pmdp.cz

Související dokumenty:
- usnesení RMP č. 415/2020
- Žádost o parkovací oprávnění - formulář v PDF
- Žádost o parkovací oprávnění - formulář v DOCx


25.05.2020