Upozorňujeme řidiče, že krizovým opatřením vlády České republiky č. 352 ze dne 31. března 2020 jsou po dobu trvání nouzového stavu všechny dosud k stání zpoplatněné úseky místních komunikacích na území města Plzně k dispozici bezplatně, bez výjimky. Po tuto dobu se prostřednictvím parkovacích automatů neodbavujte.

Netýká se účelových komunikací, jako jsou závorová parkoviště a parkovací domy.

Krizové opatření se také dotýká prodeje rezidenčních a předplatitelských karet do parkovacích zón na ulici. Jejich prodej je nyní pozastaven do ukončení nouzového stavu, o kterém rozhodne vláda, případně poslanecká sněmovna. Bude-li prodej karet obnoven, bude probíhat v místě a čase dle této dřívější informace o přesunutí výdejního místa.

Nabídka předplatného do parkovacích domů zůstává nedotčena.


16.03.2020