Pro návštěvníky parkovacího domu Rychtářka jsme zprovoznili nový terminál pro platební karty, aby se mohli při placení parkovného obsloužit sami.

Terminál se nachází na samoobslužné pokladně u vstupu z lávky pro pěší. Jde o nejvyužívanější vstup, jenž spojuje záchytný parkovací dům s historickým jádrem Plzně. Každý příchozí se nyní může odbavit sám na této samoobslužné pokladně, každopádně možnost placení platebními kartami na výjezdu u obsluhy samozřejmě zůstává.


30.01.2020