Rada města Plzně na konci března projednala dílčí úpravy v městském parkovacím systému a menší část z nich se k 1. květnu 2023 vztahuje také na území parkovacích zón v centrální oblasti a na držitele parkovacích karet pro rezidenty a předplatitele.


Přezónování do A (červeně) a do C (žlutě) od 1. 5. 2023

Jádrová parkovací oblast A zahrne celé ulice dříve rozdělené na části se zónou B. Áčko tedy obsáhne celou Dominikánskou, Rooseveltovu, Sedláčkovu ulici a sady 5. května. Takto budou automaticky převedeny též parkovací karty.

Další změna se dotýká Denisova nabřeží, které dosud bylo rozdělené do tří parkovacích zón. Celé nyní bude spadat do oblasti C včetně slepé uličky U Lázní. Takto budou automaticky převedeny též parkovací karty.

Oprávnění parkovat na parkovací karty v zónách A a B se rozšiřuje tak, že:
  • Karta do zóny placeného stání A opravňuje k stání též na území zóny placeného stání B; a
  • Karta do zóny placeného stání B opravňuje k stání též na území zóny placeného stání C.

Z důvodu státního svátku se motoristé s těmito změnami reálně setkají od úterý 2. května 2023. Podmínky pro žadatele o parkovací karty se nemění.


19.04.2023