Používání mobilní aplikace k zakoupení parkovacího oprávnění je stále populárněnjší, a proto ke stávajícímu virtuálnímu parkomatu ParkSimply přibyl ještě další v podobě aplikace DoKapsy od ČSOB. Československá obchodní banka, a. s. je jejím vydavatelem.

DoKapsy představuje aplikaci pro mobilní platformy s rozličným použitím. Kromě parkování poslouží např. také při tankování, výletech nebo ke čtení zpráv z placených médií. Použitelná je rovněž v různých městech či krajích. Veřejnosti ji poskytuje banka ČSOB, přičemž uživatel aplikace nemusí být přímo jejím klientem s bankovním účtem.

Pokud bude mít uživatel této aplikace potíže při nákupu parkovacího oprávnění, musí se obrátit na podporu jejího vydavatele, tedy na ČSOB, nikoli na společnost PMDP. Město Plzeň ani PMDP nevyřizují reklamace plynoucí z užití aplikace DoKapsy.


02.12.2022