Upozorňujeme řidiče, že krizovým opatřením vlády České republiky č. 352 ze dne 31. března 2020 jsou po dobu trvání nouzového stavu všechny dosud k stání zpoplatněné úseky místních komunikacích na území města Plzně k dispozici bezplatně, bez výjimky. Po tuto dobu se prostřednictvím parkovacích automatů neodbavujte.

Netýká se účelových komunikací, jako jsou závorová parkoviště a parkovací domy.

Krizové opatření se také dotýká prodeje rezidenčních a předplatitelských karet do parkovacích zón na ulici. Jejich prodej je nyní pozastaven do odvolání.

Netýká se nabídky předplatného do parkovacích domů.


16.03.2020