Placené zóny PA


mapa zón placeného stání

Zóna A

Zónu tvoří parkovací místa dislokovaná v historickém jádru Plzně. Zahrnuje tyto ulice a prostranství:

 • Bezručova ul.
 • Dominikánská (v úseku nám. Republiky - Veleslavínova)
 • Dřevěná ul.
 • náměstí Republiky
 • Perlová ul.
 • Pražská v úseku sady 5. května - nám. Republiky (jen pro držitele karet zóny A)
 • Prešovská (jen pro držitele karet zóny A)
 • Sady 5. května v úseku Pražská - Tyršova
 • Sady Pětatřicátníků v úseku (Bezručova - sady 5. května)
 • Sedláčkova (v úseku Veleslavínova - Bezručova)
 • Solní ul.
 • Veleslavínova
 • Zbrojnická ul.

Ve Františkánské, Riegrově, Rooseveltově a v ul. B. Smetany se parkovací stání nevyskytují.

Parkovné v zóně A činí na ½ hodiny 15,- Kč, na 1 hodinu 30,- Kč, za každou další započatou hodinu stání činí 30,- Kč.

Seznam a rozmístění parkovacích automatů je k dispozici v kategorii Dokumenty.

Zóna B

Zónu tvoří parkovací místa dislokovaná v ulicích navazujících na historické jádro. Zahrnuje tyto komunikace:

 • Americkou třídu
 • Anglické nábřeží (část, jen pro držitele karet zóny B)
 • Denisovo nábřeží
 • Divadelní v úseku sady Pětatřicátníků - Puškinova
 • Dominikánskou ul. v úseku Veleslavínova - sady 5. května
 • Fügnerova
 • Goethovu ul.
 • Husovu ul. v úseku Klatovská - Kard. Berana
 • Jungmanovu ul.
 • Kamenickou  ul.
 • Kopeckého sady
 • Palackého ul.
 • Palackého náměstí
 • Pallovu ul.
 • Pařížskou ul. (část)
 • Puškinovu ul.
 • sady 5. května v úseku Tyršova - sady Pětatřicátníků
 • sady Pětatřicátníků v úseku Palackého nám. - Pobřežní
 • Sedláčkovu v úseku Veleslavínova - sady 5. května
 • Smetanovy sady
 • Šafaříkovy sady
 • Truhlářskou ul. (jen pro držitele karet zóny B)
 • ul. U Lázní.

V Křižíkových sadech a v úseku sadů 5. května mezi Rooseveltovou a Tyršovou ul. se parkovací stání nevyskytují.

Parkovné v zóně B činí na ½ hodiny 10,- Kč, na 1 hodinu 20,- Kč, za každou další započatou hodinu stání činí 20,- Kč.

Seznam a rozmístění parkovacích automatů je k dispozici v kategorii Dokumenty.

Zóna C

Zónu tvoří parkovací místa dislokovaná v centru města mimo historické jádro. Zahrnuje tyto komunikace:

 • Anglické nábřeží (Americká - Club "21")
 • Havlíčkovu ul.
 • Jagellonskou ul.
 • náměstí T. G. M.
 • Petákovu ul.
 • Purkyňovu ul.
 • Resslovu ul.
 • spojku mezi Pařížskou a Denisovým nábř.
 • Škroupovu ul.
 • ul. V Šipce.

Parkovné v zóně C činí na ½ hodiny 5,- Kč, na 1 hodinu 10,- Kč, za každou další započatou hodinu stání činí 10,- Kč.

Seznam a rozmístění parkovacích automatů je k dispozici v kategorii Dokumenty.

Zóna D

Zónu tvoří parkovací místa v okolí hlavního vlakového nádraží a železniční polikliniky (oblast někdy zvaná též jako Hamburk). Rozsah komunikací vizte na obrázku.

Rozmístění parkovacích automatů v zóně D stahujte zde (PDF, 1 MB). Parkovné v zóně D činí na ½ hodiny 5,- Kč, na 1 hodinu 10,- Kč, za každou další započatou hodinu stání činí 10,- Kč.

Zóna Petrohrad

Koncepčně stabilizovaná zóna, která se teprve rozvíjí v severní části 2. městského obvodu, nad Hlavním nádražím. V současnosti jsou placená parkovací stání v:

 • Barrandově ul. v úseku Mikulášské nám. - Koterovská
 • Houškova v úseku Sladkovského - Mikulášské nám.
 • Jablonského v úseku Sladkovského - Mikulášské nám.
 • Koterovská (Sladkovského - Železniční)
 • Mikulášském nám.
 • parkoviště před hlavním vlakovým nádražím
 • Radyňské ul. v úseku Sladkovského - Mikulášské nám.
 • Rejskově ul. 
 • Rubešově v úseku Mikulášské nám. - Koterovská
 • Sladkovského v úseku Slovanská tř. - Koterovská
 • U Ježíška

Parkovné v této zóně činí na ½ hodiny 5,- Kč, na 1 hod. 10,- Kč, za každou další započatou hodinu stání činí 10,- Kč, nejvýše však 60 Kč v rámci provozní doby.

Seznam a rozmístění parkovacích automatů je k dispozici v kategorii Dokumenty.

Zóna Roudná

Zónu tvoří část stejnojmenné oblasti, nachází se severně od historického jádra. Někde je parkování vyhrazeno jen držitelům parkovacích karet.  Zahrnuje ulice:

 • Bělohorská 
 • Keřová 
 • Křížkova
 • Lipová 
 • Lochotínská
 • Luční
 • Malická
 • Na Poříčí
 • Na Roudné
 • Otýlie Beníškové
 • Plánská
 • Pod Všemi svatými
 • Úzká
 • Zelinářská

V ulici U Sv. Rocha se parkovací stání nevyskytují.

Parkovné v této zóně činí na ½ hodiny 5,- Kč, na 1 hod. 10,- Kč, za každou další započatou hodinu stání činí 10,- Kč, nejvýše však 60 Kč v rámci provozní doby.

Seznam a rozmístění parkovacích automatů je k dispozici v kategorii Dokumenty.

Pro informaci:

Seznam ulic je orientační. Řidiči se řídí dopravním značením. Ceny placeného stání a provozní doba jsou vyhlášeny v sazebníku, stahujte v kategorii Dokumenty, v souladu s Parkovacím řádem.

vytisknout stránku

↑ nahoru