Placené zóny PA


Mapa zón placeného stání

Mapa se zónami placeného stání v ulicích je orientační. Řidiči se řídí dopravním značením. Ceny placeného stání a provozní doba jsou vyhlášeny v sazebníku, stahujte v kategorii Dokumenty, v souladu s Parkovacím řádem. Na území města Plzně je v provozu 6 parkovacích zón: A, B, C, D, Petrohrad a Roudná. Od 1. 10. 2017 se postupně realizuje zóna F jako sedmá.

Sazby na parkomatech se od 1. 10. 2017  rozdělují zvlášť pro úhrady parkovného v hotovosti a zvlášť pro bezkontaktní platby Plzeňskou kartou a později také bankovní kartou (podporu pro tyto karty klient pozná dle informačního štítku s logy vydavatelů bankovních karet na přístroji). Platby kartami bezkontaktně budou možné na automatech nejnovější řady PSA TicketLine 7, na starších typech nikoli, více zde.

Ceny parkovného na parkomatech při platbě v hotovosti

Zóna

Cena v Kč za stání na dobuProvozní doba
automatů
½ hodiny1. hodina2. hodinaKaždá další
započatá hodina
A204050100pondělí - pátek
7:00 - 19:00 h
B15303030
C10202020
D5101010
max. 60,- Kč/provoz.
doba
1
F5101010
Petrohrad5101010
max. 60,- Kč/provoz.
doba
1
Roudná5101010
max. 60,- Kč/provoz.
doba
1

1 - na parkomatech podporujících zvýhodněnou cenu.

Ceny parkovného na parkomatech při bezhotovostní platbě1

Zóna

Cena v Kč za stání na dobuProvozní doba
automatů
½ hodiny1. hodina2. hodinaKaždá další
započatá hodina
A16324080pondělí - pátek
7:00 - 19:00 h
B12242424
C8161616
D4888
max. 48,- Kč/provoz.
doba
2
F4888
Roudná4888
max. 48,- Kč/provoz.
doba
2

1 - jen na parkomatech podporujících bezhotovostní platbu.
2 - na parkomatech podporujících zvýhodněnou cenu.

 

vytisknout stránku

↑ nahoru