Parkovací karty

Parkovací karta „P“

Parkovací karta „P“, čili předplatitelská karta, je určena pro podnikatele fyzické či právnické osoby, neziskové či veřejné organizace, které mají sídlo nebo provozovnu v místě spadajícím do příslušné zóny placeného stání.

Předplatitelům se karta vydává pro jimi provozovaná služební vozidla a váže se ke konkrétní RZ/SPZ a k jedné zóně. Karta se nevydává pro osobní vozidla zaměstnanců či manažerů předplatitelů.

Ceny karty „P“ v zónách placeného stání

ZónaCena karty v Kč v závislosti na době platnosti
1 měs.3 měs.6 měs.1 rok
A2.1006.30012.50025.000
B1.6004.7009.30018.500
C1.1003.2006.30012.500
D7001.8003.5007.000
F7001.8003.5007.000
Petrohrad7001.8003.5007.000
Roudná7001.8003.5007.000


Kartu „P“ získáte na základě žádosti, která se podává v Klientském oddělení v PD Rychtářka, Truhlářská 5, Plzeň (nebo je možné ji stáhnout v kategorii Dokumenty). Žadatel si s sebou přinese občanský průkaz, technický průkaz (velký), výpis z obchodního a živnostenského rejstříku s adresou sídla nebo provozovny. Výpisy zhotoví na počkání každý CzechPOINT (v Plzni např. každé ÚMO, pošty).

Parkovací karta „R“

Parkovací karta „R“, čili rezidenční karta, je určena pro obyvatele z těch částí města, které spadají do dané zóny placeného stání. Rezidentem je vlastník či provozovatel vozidla, který má k příslušnému domu či bytu vlastnické právo nebo má na místě trvalý pobyt. Určena pro fyzické osoby nepodnikající.

Rezidentům se karta vydává pro osobní vozidla, jejichž jsou vlastníkem či provozovatelem. Karta se váže ke konkrétní RZ/SPZ. Rezident má nárok na parkovací kartu i tehdy, je-li mu vozidlo svěřeno k soukromému užívání podle zákona o daních z příjmů - viz "Potvrzení o příjmu ze závislé činnosti dle § 6 odst. 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů", které je ke stažení v kategorii Dokumety.

Ceny karty „R“ v zónách placeného stání

ZónaCena karty v Kč v závislosti na době platnosti
1 měs.3 měs.6 měs.1 rok
A100220380700
B100220380700
C100220380700
D100220380700
F100220380700
Petrohrad100220380700
Roudná100220380700


Kartu „R“ získáte na základě žádosti, která se podává v Klientském oddělení v PD Rychtářka, Truhlářská 5, Plzeň (nebo je možné ji stáhnout v kategorii Dokumenty). Žadatel si s sebou přinese občanský průkaz a technický průkaz k vozidlu (velký), případně i další přílohy. V kategorii Dokumenty stahujte kompletní Sazebník parkovného.

Pro informaci:

Oba typy parkovací karty se vydávají podle nařízení statutárního města Plzně č. 10/2013, o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy (Parkovací řád) v platném znění. Nařízení stahujte v kategorii Dokumenty.

vytisknout stránku

↑ nahoru