Služby pro město

Společnost v souladu se svým posláním zajišťuje pro statutární město Plzeň služby spojené s fungováním městského parkovacího systému, především to jsou:

1. Organizace dopravy v klidu

Podílíme se na tvorbě a následném výkonu politiky města v oblasti parkování. Cílem organizace parkování je zklidnění dopravy v centrálních částech města a řešení otázky parkovacích kapacit. Usilujeme o funkční parkovací systém, čímž přispíváme i k vyšší respektovanosti dopravních předpisů a obecně k bezpečnosti ve městě.

2. Pasportizace parkovacích míst

Vedeme stále aktuální přehled o počtech parkovacích míst v městském parkovacím systému. Víme o přírůstku či úbytku stání v každé ulici.

3. Controlling výtěžků z parkovacího systému

Máme nastaveny transparentní toky finančních prostředků získaných z výběru parkovného, které jsou pod neustálou kontrolou. Výtěžky z městského parkovacího systému jsou příjmem rozpočtu města Plzně a nepodléhají DPH.

4. Vymáhání předpisů v ZPS

Každý den soustředíme značné úsilí na zlepšení dodržování dopravních předpisů v ulicích města, zařazených v městském parkovacím systému. To mj. znamená, že profesionálně asistujeme kompetentním správním orgánům.

5. Supervize

Statisticky analyzujeme chování veřejnosti v částech města spadajících do některé ze zón placeného stání. Vyhodnocujeme respektovanost dopravních předpisů i činnost správních orgánů v placených zónách.

6. Správa a údržba parkovacích technologií

Zajišťujeme neustálý dohled a servis aplikovaných parkovacích technologií. Provádíme výjezdy a operativně odstraňujeme závady na parkovacích zařízeních (závorových systémech, parkovacích automatech).

7. Údržba a obnova vodorovného dopravního značení

Provádíme údržbu a obnovu vodorovného dopravního značení tak, aby byl městský parkovací systém pro všechny účastníky maximálně přehledný.

vytisknout stránku

↑ nahoru