O nás

Zavítali jste na webové stránky organizátora statické dopravy ve městě Plzni. Od 1. ledna 2017 je jím společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., středisko Doprava v klidu.

 Organizátorem statické dopravy se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému. Jinak řečeno řízené poskytování nabídky veřejných parkovacích míst. Objektem zájmu organizátora je tedy každý řidič a jeho vozidlo, které je právě v klidovém stavu.

 Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.

 Organizátor tedy není zřízen za účelem podnikání.

vytisknout stránku

↑ nahoru