Orientační rozmístění placených parkovacích zón znázorňuje následující mapa. Při kliku na jednotlivé zóny se zobrazí bližší informace.

Ceny parkovného jsou uvedeny níže. Částka za lomítkem představuje zvýhodněnou sazbu při bezhotovostní platbě (Plzeňskou kartou či v blízké době i bezkontaktní bankovní kartou).

Ceny parkovného

Zóna A

30 minut 20 Kč / 16 Kč
1. hodina 40 Kč / 32 Kč
2. hodina 50 Kč / 42 Kč
Každá další započatá hod. 100 Kč / 80 Kč

Zóna B

30 minut 15 Kč / 12 Kč
1. hodina 30 Kč/ 24 Kč
Každá další započatá hod. 30 Kč/ 24 Kč

Zóna C

30 minut 10 Kč / 8 Kč
1. hodina 20 Kč / 16 Kč
Každá další započatá hod. 20 Kč / 16 Kč

Zóna D

30 minut 5 Kč / 4 Kč
1. hodina 10 Kč / 8 Kč
Každá další započatá hod. 10 Kč / 8 Kč
Max. částka za provoz. dobu * 60 Kč / 48 Kč

Zóna F

30 minut 5 Kč / 4 Kč
1. hodina 10 Kč / 8 Kč
Každá další započatá hod. 10 Kč / 8 Kč

Zóna Roudná

30 minut 5 Kč / 4 Kč
1. hodina 10 Kč / 8 Kč
Každá další započatá hod. 10 Kč / 8 Kč
Max. částka za provoz. dobu * 60 Kč / 48 Kč

Zóna Petrohrad

30 minut 5 Kč / 4 Kč
1. hodina 10 Kč / 8 Kč
Každá další započatá hod. 10 Kč / 8 Kč
Max. částka za provoz. dobu * 60 Kč / 48 Kč
 

* jen na automatech podporujících zvýhodněnou sazbu

Provozní doba automatů je Po - Pá, 7:00 - 19:00.

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.