Kapacita: 110 stání

Provozní doba

Po – Pá

07:00 – 24:00 hod.

Parkovné

20 Kč/hod.

 

Forma úhrady

hotově obsluze pokladny

bezhotovostně Plzeňskou kartou (z elektronické peněženky)

Pro informaci

V centru i na periferiích města jsou také parkovací plochy či objekty neorganizované v městském parkovacím systému, za jejichž režim parkování neručíme. Mohou být bezplatné i placené.

Galerie

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.