Parkovací karta „R“, čili rezidenční karta, je určena pro obyvatele z těch částí města, které spadají do dané zóny placeného stání. Rezidentem je vlastník či provozovatel vozidla, který má k příslušnému domu či bytu vlastnické právo nebo má na místě trvalý pobyt. Určena pro fyzické osoby nepodnikající.

Rezidentům se karta vydává pro osobní vozidla, jejichž jsou vlastníkem či provozovatelem. Karta se váže ke konkrétní RZ/SPZ. Rezident získá nárok na parkovací kartu i tehdy, je-li mu vozidlo svěřeno k soukromému užívání podle zákona o daních z příjmů.

Ceny karty „R“ v zónách placeného stání

Zóna 1 měs. 3 měs. 6 měs. rok
A 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
B 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
C 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
D 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
F 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
Petrohrad 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč
Roudná 100 Kč 220 Kč 380 Kč 700 Kč

Podání žádosti je možné v Klientském oddělení v PD Rychtářka, Truhlářská 5, Plzeň, nebo na Zákaznickém centru PMDP, Denisovo nábřeží 12. Formulář je k dispozici na místě nebo ke stažení v kategorii Dokumenty.

Je třeba mít s sebou občanský průkaz, technický průkaz (velký), případně vyplněný formulář o svěření (ke stažení v kategorii Dokumenty).

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.