Parkovací karta „P“, čili předplatitelská karta, je určena pro podnikatele fyzické či právnické osoby, neziskové či veřejné organizace, které mají sídlo nebo provozovnu v místě spadajícím do příslušné zóny placeného stání.

Předplatitelům se karta vydává pro jimi provozovaná služební vozidla a váže se ke konkrétní RZ/SPZ a k jedné zóně. Karta se nevydává pro osobní vozidla zaměstnanců či manažerů předplatitelů.

Ceny karty „P“ v zónách placeného stání

Zóna 1 měs. 3 měs. 6 měs. rok
A 2 100 Kč 6 300 Kč 12 500 Kč 25 000 Kč
B 1 600 Kč 4 700 Kč 9 300 Kč 18 500 Kč
C 1 100 Kč 3 200 Kč 6 300 Kč 12 500 Kč
D 700 Kč 1 800 Kč 3 500 Kč 7 000 Kč
F 700 Kč 1 800 Kč 3 500 Kč 7 000 Kč
Petrohrad 700 Kč 1 800 Kč 3 500 Kč 7 000 Kč
Roudná 700 Kč 1 800 Kč 3 500 Kč 7 000 Kč

Podání žádosti je možné v Klientském oddělení v PD Rychtářka, Truhlářská 5, Plzeň, nebo na Zákaznickém centru PMDP, Denisovo nábřeží 12. Formulář je k dispozici na místě nebo ke stažení v kategorii Dokumenty.

Je třeba mít s sebou občanský průkaz, technický průkaz (velký), výpis z obchodního a živnostenského rejstříku s adresou sídla nebo provozovny (výpisy zhotoví na počkání každý CzechPOINT).

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.