Zóna placeného stání F, která se nachází západně od sadů Pětatřicátníků v Plzni, se rozrůstá o několik ulic v oblasti takzvané Jíkalky.
Jedná se o následující ulice:

  • Charvátovu ul.
  • Krátkou ul.
  • Na Jíkalce
  • Rybářskou ul.

Parkovat za poplatek se v této lokalitě bude od začátku února ve smíšeném režimu. To znamená, že parkovací stání budou moci využívat návštěvníci i rezidenti a předplatitelé. Ceny budou následující:

  • Tarif pro návštěvníky: 10 Kč/hod.
  • Roční karta pro rezidenta*: 700 Kč
  • Roční karta pro podnikatele a právnické osoby**: 7 000 Kč

Zóna v těchto místech bude vybavena automaty starší řady bez podpory bankovních a Plzeňských karet. Řidič si však může zakoupit lístek bezkontaktně v jiném přístroji v zóně F a využít jej pro stání v oblasti Jíkalky.

* Rezidentem se rozumí občan s trvalým pobytem v této zóně placeného stání. Žádost o vydání parkovací karty "R" naleznete zde.
** Podnikatelé a právnické osoby musí mít v této zóně placeného stání adresu sídla nebo provozovny. Žádost o vydání parkovací karty "P" naleznete zde.

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.