V úterý 16. ledna 2018 bylo zpoplatněno parkoviště u bazénu Slovany, které je nově zajištěno závorovým systémem.
Návštěvníci bazénu zde mohou i nadále parkovat zdarma, pro ostatní je parkování zpoplatněno dle následujícího ceníku:

* Návštěvníci bazénu si musí vyzvednutý parkovací lístek na základě platné vstupenky při odchodu validovat na pokladně bazénu nebo u obsluhy šaten či fitness centra.

Časové období Cena
Po-Pá 7:00 – 21:00  10 Kč/h
So, Ne 7:00 – 12:00  20 Kč/h
So, Ne 12:00 – 21:00 10 Kč/h
Noční stání 21:00 – 7:00 zdarma
Návštěvník bazénu Slovany zdarma*

 

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.