Již 96 parkovacích automatů, z celkových 159, umožňuje úhradu parkovného Plzeňskou i bezkontaktní bankovní kartou. Při bezhotovostní platbě navíc ušetříte 20 % z ceny parkovného.

Bezkontaktní platby akceptuje novější typ automatu modelové řady PSA TicketLine 7 od německého výrobce WSA. Motorista se odbaví stisknutím tlačítka pro platební karty a dále už je jedno, kterou z podporovaných karet použije. Tlačítka PLUS a MINUS slouží k navolení správné ceny a délky parkovacího oprávnění. Přiložením karty ke čtečce se provede úhrada.

Od podpory bezhotovostních plateb se očekává jak zpříjemnění odbavení na straně zákazníka, tak postupné snižování nákladů na náročnou práci s hotovostí. Dosud se ročně v hotových penězích odvádělo více než 35 milionů korun.

Aby se bezhotovostní úhrada parkovného dostatečně zpopularizovala, lidé při platbě kartou zaplatí o cca 20 % nižší cenu oproti platbě v hotovosti. Cenové zvýhodnění je k dispozici na každém parkomatu vybaveném bezkontaktním terminálem. V rámci jedné zóny je možné si také k novějšímu přístroji dojet, a to například z Resslovy ulice, kde podpora karet není, do Jagellonské, kde přístroj s podporou karet je. Obě ulice totiž patří do zóny C.

parkomat 1

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.