Od roku 2018 si mohou zájemci o parkovací karty P a R (do zón placeného stání v ulicích města Plzně) o kartu zažádat a také si ji vyzvednout i na Zákaznickém centru PMDP na Denisově nábřeží 12.  I na tyto služby je možné se rezervovat přes portál Úřad bez čekání a vyhnout se tak případným frontám.

Současné místo pro vydávání parkovacích karet v parkovacím domě Rychtářka, Truhlářská 5, zůstává nadále k dispozici. I v novém roce je možné pouze na tomto místě zažádat o předplatné stání v parkovacích domech Rychtářka a Nové divadlo.

Formuláře žádostí o parkovací karty i o předplatné v parkovacích domech naleznete zde.

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.