Chtěli bychom informovat všechny motoristy, kteří využívají parkování v Husově, Kollárově a přilehlých ulicích, že od 1. února 2018 zde dojde ke zpoplatnění parkování. Bude se jednat o zónu F.

Přehled ulic, které do této zóny budou patřit, a cenu parkování naleznete na stránce Placené zóny již nyní.

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.