V pátek 23. 11. 2018 proběhne na straně města plánovaná aktualizace ekonomického informačního systému. Systém a služby k němu připojené nebudou dostupné.

Z tohoto důvodu nebude možné uskutečňovat příjem žádostí a výdej parkovacích karet. Kromě toho, že si lidé parkovací kartu nekoupí v Zákaznickém centru na Denisově nábřeží, dojde v tento den také k úplnému uzavření výdejního místa v parkovacím domě Rychtářka.

Rovněž nebude možné uskutečňovat prodeje předplacených parkovacích oprávnění do parkovacího domu, včetně doplňkového prodeje kongresových lístků a hodnotových šeků.

Děkujeme za pochopení.

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.