Dne 31. 12. 2018 budou z inventarizačních důvodů uzavřeny obě Výdejny parkovacích karet (v parkovacím domě Rychtářka, Truhlářská 5, a v Zákaznické centru PMDP, Denisovo nábřeží 12).

V tento den nebudou přijímány žádosti o parkovací karty, ani nebudou parkovací karty vydávány.

KONTAKT

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

O NÁS

Od 1. 1. 2017 spadá organizace statické dopravy ve městě Plzni pod Plzeňské městské dopravní podniky. Statickou dopravou se rozumí správa, provozování, organizace a analýza městského parkovacího systému.

Na jedné straně poskytujeme služby pro veřejnost, které souvisejí přímo s parkováním vozidel ve vybraných částech města. Na straně druhé poskytujeme také řadu služeb pro město za účelem vyhodnocování a zefektivňování městského parkovacího systému jak na straně nabídky stání tak poptávky po něm. Asistujeme též správním orgánům města při vymáhání pravidel silničního provozu.